Contact us

 

WMO Regional Training Centre Nanjing China


Address: WMO Regional Training Centre Nanjing
Nanjing University of Information Science and Technology,

Ning Liu Road 219, Nanjing, Jiangsu, China
Post Code: 210044
E-mail: rtc@nuist.edu.cn
Tel.: 0086-25-58731404、58731401
Fax.: 0086-25-57010085
http//:
www.rtc.nuist.edu.cn